Medisch Contact Tag

Door: Evert Pronk, adjunct-hoofdredacteur Medisch Contact Na de lancering van onze nieuwe websites medischcontact.nl, artsinspe.nl en acht vacaturesites afgelopen zomer was het hoog tijd om met de webredactie te inventariseren waar nog kansen lagen om ons publiek van artsen beter te bereiken. Om bestaande denkpatronen sneller...

Vandaag is de eindejaar special van Medisch Contact verschenen, een extra dikke editie met een persoonlijk tintje en een feestelijke uitstraling. Het thema van dit jaar is Familie. Wilt u tijdens de feestdagen deze editie op uw gemak lezen? Speciaal voor onze relaties hebben wij een...

Het Lifestyle Magazine Geniet is een magazine van Medisch Contact, hét vakblad voor artsen in Nederland, dat verspreid wordt onder 52.000 abonnees. Wegens succes zijn we dit jaar begonnen aan de derde jaargang van het lifestyle magazine. Dit jaar verschijnen er nog twee edities van het...

Medisch Contact is het vakblad van de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG). Medisch Contact voerde eind 2015 een onderzoek uit onder 812 abonnees/leden. De samenstelling van de groep respondenten is naar rato gelijkmatig verdeeld betreffende geslacht, leeftijd en specialisme. De dokters in Nederland...